Pentest

Neden Düzenli Olarak Güvenlik Denetimlerini Yaptırmalısınız?

İşleyen bilişim sistemleri, bir süre sonra üçüncü bir göze ihtiyaç duyar. Sistem yöneticilerinin günlük rutin işlerinde, zamanla ihmaller veya önemsenmeyen hatalar ortaya çıkabilmektedir.

Hacker grupları ise, sistem yöneticilerine oranla bu konuda daha aktif faaliyet göstermektedir.

Penetrasyon Testi sonucunda ortaya çıkan raporlar, size kısa ve orta vadede sunduğu önlemler ile hacker grupları tarafından maddi ve manevi zarar görmenizin önüne geçmektedir.

Penetrasyon Testi Adımları

Müşteri yerinde yapılan ilk toplantıda gizlilik sözleşmesi imzalanıp, yapılacak olan testin içeriği netleştirilmektedir. Bu toplantıda amaç; kapsamı belirlemek, gizliliği vurgulamak ve test edilecek sistemlerle ilgili ön bilgi almaktır.

Güvenlik denetimleri ve ağ sızma testinin gerçekleştirilmesi işlemleri, müşterinin istekleri doğrultusunda uzaktan ve/veya yerinde gerçekleştirilmektedir..

Hizmetin alımı sırasında, daima müşteri ile irtibatta kalınarak sistemin işleyişi esas alınmaktadır.

Test sonucu ortaya çıkan büyük veriler korele edilmek üzere çözümleme aşamasına geçilmektedir.

Takip eden süreçte raporlar hazırlanıp, sonuçlar müşteri yerinde sunum olarak paylaşılmaktadır.

Son aşamada ise, tespit edilen sistem açıkları ya da eksik yapılandırmalar için müşteriden teyit alınarak kapanış gerçekleştirilmektedir.

Ağ Sızma Testi Akış Diyagramı